Xuất hiện 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm


Sen Vàng | Tin hot
Từ nay cho tới hết năm 2020, trên khu vực Biển Đông có thể xuất hiện 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở Trung Bộ và khu vực phía Nam. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi