Xuất hiện ATM gạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng


Sen Vàng | Tin hot
ATM gạo đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo vừa được lắp đặt tại tâm dịch Đà Nẵng. Khác với trước đây, ATM gạo thông minh này sẽ tự động nhận diện đúng những người nghèo đã được lập trình sẵn thì mới nhả gạo. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi