Thêm một bị án cố 't.ự t.ử' tại tòa sau khi tuyên án


Sen Vàng | Tin hot
Sau khi TAND tỉnh Bình Phước tuyên án được gần một tuần, bị án đã tới tòa uống thuốc nhưng được can ngăn và đưa đến bệnh viện. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi