Thuê đúc 27 tấn 'vàng giả' để kiếm hàng chục tỷ đồng


Sen Vàng | Tin hot
Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Hòa đã làm g.i.ả mộ liệt sỹ, đúc 27 tấn vàng giả, qua đó 'l.ừ.a đ.ả.o' nhiều người. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi