"Nữ quái" thuê sát thủ đất Cảng giá 300tr để giải quyết người khác


Sen Vàng | Tin hot
Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương thuê 2 sát thủ Hải Phòng lên Hà Nội g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i với giá 300 triệu đồng. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi