Shipper hát “tưng bừng” để khách hàng ngủ quên mở cửa nhận hàng


Sen Vàng | Tin hot
Khách đặt hàng xong ngủ quên không mở cửa nào ngờ gặp anh shipper có tâm, đứng hát “tưng bừng” nguyên cả xóm để đánh thức gia chủ. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi