Sập chung cư, hơn 100 người 'm.ắ.c k.ẹ.t' trong đống đổ nát


Sen Vàng | Tin hot
Chính quyền địa phương đã cử đội cứu hộ đến tìm kiếm số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi