Quản đốc người nước ngoài 'h.ấ.t đ.ổ' bàn cơm của công nhân


Sen Vàng | Tin hot
Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của vị quản đốc này là khó chấp nhận, thậm chí xem thường người lao động. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi