Kẻ lạ mặt 'chặt ngang' 500 gốc cây ăn trái của 1 gia đình nông dân


Sen Vàng | Tin hot
Chỉ trong một đêm, hơn 500 gốc cây ăn trái của một gia đình nông dân đã bị kẻ lạ mặt chặt ngang không thương tiếc, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi