Cảnh sát chặn kịp thời chiếc ôtô đang t.r.ô.i tự do qua ngã 4


Sen Vàng | Tin hot
Phát hiện chiếc ô tô trôi tự do trên đường, một sĩ quan cảnh sát đã đuổi theo và ngăn chặn kịp thời khi nó đang lao đến ngã tư. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi