Thanh niên Mỹ sáng chế ra súng khẩu trang cho những kẻ vô ý thức


Sen Vàng | Tin hot
Trong khi đại dịch vẫn còn đang diễn biến phức tạp thì vẫn còn đó những kẻ coi trời bằng vung, họ cho rằng việc đeo khẩu trang là của thiên hạ chứ đâu có liên quan tới mình. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi