Tám chuyện với đúng con trai nạn nhân, tên c.ư.ớ.p bị bắt


Sen Vàng | Tin hot
Không ngờ được người lái xe cho mình đi nhờ lại chính là con của nạn nhân, tên cướp vì thói ba hoa của mình mà bị phanh phui sự thật trong quá khứ. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi