Sách tranh màu mừng 20 năm xuất bản ‘Harry Potter’ tiếng Việt


Sen Vàng | Tin hot
NXB Trẻ phát hành “Harry Potter và chiếc cốc lửa”, in màu toàn bộ với tranh minh họa của Jim Kay. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi