Nở rộ dịch vụ cho thuê "bạn giả" với giá 1,7 triệu đồng/người


Sen Vàng | Tin hot
Người Nhật, đặc biệt là giới trẻ, họ không chỉ "cô đơn" ngoài đời thực, trên cả mạng xã hội có thể kết nối với cả thế giới, họ vẫn cảm thấy cô đơn. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi