Kênh nước thải đen ngòm xả thẳng ra biển của trại nuôi tôm ở Nghệ An


Sen Vàng | Tin hot
Nước thải từ trại nuôi tôm của anh Ủy được lắng đọng sơ qua rồi cho thải thẳng ra khe Hóc chảy ra biển với màu nước đen ngòm, bốc mùi 'hôi thối' nồng nặc. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi