Huyện nghèo ở Bình Định quyết định xây tượng đài 48 tỉ đồng


Sen Vàng | Tin hot
Một huyện miền núi còn khó khăn như Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã quyết định sẽ xây dựng tượng đài 48 tỉ đồng. Thông tin đã khơi cảm xúc bất bình dư luận. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi