Hai thanh niên rủ nhau 't.h.áo' đường tàu đem bán đi chơi game


Sen Vàng| Tin hot
Nghiện game nhưng không có tiền, 2 thanh niên sinh rủ nhau lấy các thiết bị sắt đường ray để bán lấy tiền đi chơi. 
Sen Vàng Tivi
Sen Vàng Tivi