Cười lăn cười lóc với biểu cảm "lê tê phê" của chim cú mèo uống bia


Sen Vàng | Tin hot
Mới một ngụm bia thôi mà đã khiến chú chim cú mèo này... "lê tê phê". Có vẻ tửu lượng cũng chẳng khá khẩm gì cho cam! 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi