Chủ khách sạn ở Vũng Tàu lên tiếng về sự việc vừa qua


Sen Vàng | Tin hot
Chủ khách sạn cho biết giá phòng đã được niêm yết từ trước, do nhóm thanh niên đưa thiếu tiền nên khách sạn mới thông báo để được đưa thêm. Ngoài ra, chủ khách sạn cũng đang liên hệ với nhóm thanh niên này nhằm làm rõ thêm sự việc. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi