Đập thủy điện TQ mở toàn bộ cửa xả, khiến cá bay đầy trời


Sen Vàng | Tin hot
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng, đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cổng xả. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi