Ba nhậu xỉn là phải buộc dây kéo về! - Đúng chuẩn con nhà người ta

Ba nhậu xỉn thì phải làm sao? Siêu xe thì nhỏ biết làm gì ngoài buộc dây kéo về bây giờ!
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi