Anh xếp công dân Việt Nam vào danh sách không phải cách ly


Sen Vàng | Tin hot
Bộ trưởng Ngoại giao Anh thông báo điều này trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào ngày 13/7. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi