Jonathan Galindo gửi thư cho dân mạng Việt Nam


Sen Vàng | Tin hot
Không lo lắng gì, dân mạng Việt Nam còn mạnh dạn nhắn tin cho tài khoản FB bí ẩn Jonathan Galindo. Ban đầu thì cũng vui đấy, nhưng quá đà thì chắc chắn không! 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi