Thanh niên Việt Nam trả lại hơn 200 triệu tiền lương bị chuyển nhầm


Sen Vàng | Tin hot
Đứng trước số lương bị chuyển nhầm lên đến hàng trăm triệu, chàng trai Việt vẫn chọn cách trung thực trả lại cho công ty. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi