Ông Kim Jong Un lại vắng mặt 3 tuần, không kỷ niệm 4 năm nắm quyền


Sen Vàng | Tin hot
Trang web chuyên đưa tin về Triều Tiên Nknews.org chỉ ra tính tới ngày 29-6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có thêm 3 tuần không xuất hiện trước công chúng. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi