FB sẽ thông báo cho người dùng về việc sắp chia sẻ tin cũ


Sen Vàng | Tin hot
Kể từ hôm nay, khi người dùng chia sẻ nội dung nào đó đã hơn 90 ngày, FB sẽ hiển thị thông báo để người dùng biết mình sắp chia sẻ một liên kết cũ. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi