Thêm 1 b.é trai bị 'bỏ quên' ngoài đồng được công an chăm sóc


en Vàng | Tin hot
Vừa mới sinh khoảng 7 ngày, nặng 3.1kg, tình trạng sức khoẻ bình thường hiện đã được bàn giao cho một gia đình tạm nuôi dưỡng. S
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi