"Báo chốt 141 Hà Nội" trên Facebook, một đối tượng bị xử lý


Sen Vàng | Tin hot
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C.A thành phố Hà Nội vừa xử lý một một trường hợp thường xuyên "báo chốt" trên mạng xã hội. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi