Tin lời 'Thầy' phải 'YÊU NHIỀU LẦN' mới có thể giải căn


Sen Vàng | Tin hot
Sau 2 lần chuyển tiền để làm "lễ giải căn", Quân nói với chị L. chưa được nên yêu cầu nạn nhân phải 'y.ê.u' với thầy pháp như Quân mới trừ được t.à. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi