Vận chuyển kính cường lực bằng thang máy và cái kết bất ngờ


Sen Vàng | Tin hot
Nhóm thanh niên bê tấm kính cường lực lớn vào thang máy, chưa kịp cố định vị trí của tấm kính thì thang đã đóng cửa và đi lên. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi