TQ dọa HỦY quan hệ nếu P.h.á.p nâng cấp tàu chiến cho Đ.à.i L.o.a.n


Sen Vàng | Tin hot
Bộ Ngoại giao TQ yêu cầu P.h.á.p hủy hợp đồng nâng cấp 6 tàu hộ vệ cho Đ.à.i L.o.a.n "nếu không muốn quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị hủy hoại". 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi