10 người Việt Nam xin được TẶNG PHỔI cho bệnh nhân phi công 91


Sen Vàng | Tin hot
Những người không quen biết bệnh nhân 91 xin được tặng lá phổi với hy vọng cứu sống nam phi công. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi