'Đế chế' nail RUNG CHUYỂN vì 'Cô vid', người gốc Việt lo lắng


Sen Vàng | Tin hot
Đế chế nail mấy mươi tỉ đô, đặc biệt là California - nơi tập trung người gốc Việt đã 'rung chuyển' 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi