Lý do KHÔNG HỦY ÁN vụ Bưu điện Cầu Voi dù vi phạm vật chứng


Sen Vàng | Tin hot
Các cơ quan tố tụng không kịp thời thu hồi cái thớt, con dao làm vật chứng là có sai phạm nhưng bản chất hành vi là không thay đổi. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi