6 chiếc xe buýt bỗng SÁNG RỰC chỉ vì điếu thuốc lá cháy dở


Sen Vàng | Tin hot
Một nhân viên công ty du lịch sau khi hút thuốc đã vứt luôn điếu thuốc còn cháy dở vào trong xe, khiến 6 chiếc xe buýt bị bốc cháy dữ dội. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi