TIN MỪNG: Thành công bước đầu hình thành kháng thể vô hiệu hóa virus corona


Sen Vàng | Tin hot
Tám người tham gia thử nghiệm phát triển kháng thể giúp vô hiệu hóa virus corona mới ở mức độ tương đương hoặc hơn mức độ ở những người bình phục tự nhiên sau khi nhiễm virus. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi