Mưa bão, sạt lở đẩy dần sông suối biên giới TQ về phía VN


Sen Vàng | Tin hot
Hệ thống kè biên giới phía TQ đã được xây dựng kiên cố, nhưng hệ thống kè biên giới của Việt Nam chưa hoàn thiện, nên mưa bão, sạt lở đẩy dần bờ sông suối về phía Việt Nam, ảnh hưởng đến biên giới quốc gia. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi