Bão cát cao hàng trăm mét biến thủ đô Niger như 'ngày tận thế'


Sen Vàng | Tin hot
Bão cát khổng lồ ở thủ đô Niger đã biến bầu trời đỏ quạch với những bức tường bụi cao chót vót. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi