Người đàn ông trốn gặp người nhà 10 NĂM vì tiếng nhai thức ăn chóp chép


Sen Vàng | Tin hot
Hội chứng mà người đàn ông này mắc phải nghe lạ nhưng thực ra đó lại là một chứng thông thường có tên misophonia, sợ tiếng nhai thức ăn chóp chép. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi