Thầy giáo ngoại quốc cầm bảng 'giúp tiền' khen người VN QUÁ NHÂN TỪ


Sen Vàng | Tin hot
“Tôi thật sự đã ổn. Thậm chí bây giờ tôi có quá nhiều công việc mà không thể làm hết. Tôi xin phép từ chối để nhường những điều đó cho người khó khăn khác”, thầy giáo Tây cầm bảng xin tiền mua thức ăn chia sẻ. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi