Sinh viên NEU RẤT VUI MỪNG khi NEU Confessions 'BAY MÀU'


Sen Vàng | Tin hot
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đang rất vui mừng khi NEU Confessions bị khoá vì theo họ, fanpage này không hề liên quan đến trường mà còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi