Phó chủ tịch HĐND tỏ thái độ DỮ DỘI khi bị KT thân nhiệt


Sen Vàng | Tin hot
Bị chốt kiểm soát yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, phó chủ tịch HĐND ở Bình Phước phản ứng dữ dội, đập tay xuống bàn kèm một số lời nói thiếu chuẩn mực. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi