Chặn XE CỨU HỎA, không cho xe đi làm nhiệm vụ


Sen Vàng | Tin hot
Cho rằng xe cứu hỏa đã làm đứt dây điện của nhà mình, người phụ nữ chạy ra đu bám lên xe, không cho phương tiện và các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi