Người dân Sơn La lại XẾP HÀNG mua xăng về TÍCH TRỮ


Sen Vàng | Tin hot
Tại một số địa phương ở Sơn La vẫn xảy ra tình trạng người dân mang can nhựa xếp hàng dài ở cửa hàng xăng dầu mua xăng về tích trữ. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi