Người dân lại ĐI TẮM BIỂN, bãi biển phải lập tức ĐÓNG CỬA


Sen Vàng | Tin hot
Bãi biển Manly đã phải đóng cửa sau khi hàng ngàn người ra biển vui chơi. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi