Không chấp hành kiểm tra y tế còn 'động tay động chân' với C.A


Sen Vàng | Tin hot
Khi cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế, người đàn ông không hợp tác mà còn tỏ thái độ 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi