Huỳnh Phương trách chủ nhà VÔ CẢM vì không giảm tiền thuê


Sen Vàng | Tin hot
Nhiều ý kiến cho rằng Huỳnh Phương vô lý. Tuy nhiên cũng có người thông cảm cho nam diễn viên khi mùa dịch gặp nhiều khó khăn. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi