Sở thú VỠ ÒA khi gấu trúc chịu 'YÊU' sau 10 năm


Sen Vàng | Tin hot
Phải chăng là do vắng người nên cặp đôi gấu trúc này mới bớt ngại và chịu sinh sản? 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi