Xuất hiện thêm 2 trường hợp tiếp theo


Sen Vàng | Tin hot
Xuất hiện 2 trường hợp tiếp theo . Nâng tổng số lên 118 trường hợp trên cả nước. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi