Yêu cầu 'Ở NHÀ' TOÀN XÃ HỘI trong vòng 15 ngày kể từ 01/04


Sen Vàng | Tin hot
Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc – Đây là chỉ thị mới nhất của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thông tin này đang được cả xã hội quan tâm. 
Youtube | Sen Vàng Tivi
Facebook | Sen Vàng Tivi